KRAV MAGA VOOR AGENTEN

 

Krav maga is van oorsprong een militair systeem bedoelt om militairen in een zo kort mogelijke tijd op een zo effectief mogelijke manier gevechts klaar te krijgen.

Het succes van Krav maga als zelfverdediging systeem van de Israëlische strijdkrachten bleef niet onopgemerkt, voornamelijk ook door de unieke fysieke en psychologische trainingsmethodieken. Er bleek ook vanuit de politie en veiligheidsdiensten een grote vraag te zijn naar een systeem als Krav Maga. Hierop is door de IKMF het Law Enforcement Krav Maga ontwikkeld. 

De Law Enforcement sectie vraagt om een andere aanpak. Waar er in het civiele systeem wordt uitgegaan van het principe om de situatie uit de weg gaan, eventueel noodzakelijk te reageren, te counteren en de situatie te verlaten, kan de wetshandhaver dit niet. Hij of zij zal binnen de rechtmatige uitoefening van de functie zo nodig moeten optreden en indien noodzakelijk ook tot aanhouding moeten overgaan. 

Deze politieambtenaren krijgen in toenemende mate bij het uitoefenen van hun werk te maken met agressie en geweld tegen hun persoon, collegae en soms zelf hun familie. 
Rekening houdend met subsidiariteit en proportionaliteit is het voor politie mensen moeilijk om de gulden middenweg te bewandelen onder extreme stress die bij een geweldsincident komt kijken. Met de moderne media van tegenwoordig, denk aan incidenten waarbij met de mobiele telefoon in de aanslag door omstanders elke handeling mogelijk wordt vastgelegd en met de wereld gedeeld wordt nog voordat je dienst is afgelopen, wordt het er niet makkelijker op ook omdat alleen dát stukje op internet komt wat de filmer uitkomt of heeft gezien. 

Agent zijn is een bewuste keuze, je wordt het niet voor het geld maar het zit in je bloed. 

Dat betekent dat je ook die 16 uur per dag buiten je diensttijd diender bent zonder porto en zonder back up van collegae en geweldsmiddelen. Een stuk realistische zelfverdediging kan het verschil maken zowel binnen als buiten de diensttijd.

Binnen de politie organisatie heerst soms het beeld dat Krav Maga buitenproportioneel is en ongeschikt voor de diender. Als je op youtube naar die cowboy filmpjes kijkt kun je die indruk krijgen. Dit is onterecht, 9 van de 10 keer is het geeneens Krav Maga  en dikwijls ook behoorlijk uit het verband getrokken (denk als vergelijk ook nog maar aan die stukjes film op internet van een aanhouding die een passant heeft gefilmd waar ook vaak een verkeerd beeld bij ontstaat)

Krav Maga Law Enforcement is speciaal ontwikkeld voor de politie en behandelt naast zelfverdediging met en zonder geweldsmiddelen ook aanhoudingstechnieken, opbrenggrepen,  boeitechnieken, takedowns, unieke drills en scenario trainingen. Alles is goed te integreren en als aanvulling te gebruiken op de IBT vaardigheden om de diender zo veilig mogelijk zijn/haar werk te laten doen binnen de kaders van de Politie Wet, Ambtsinstructie en zoals voor ieder ander geldt art. 41 WvSr.